Drive My Car

por: Cinevitor

Doraibu mai kâ

Direção: Ryûsuke Hamaguchi

Elenco: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Park Yu-rim, Jin Dae-yeon, Sonia Yuan, Ahn Hwitae, Perry Dizon, Satoko Abe, Hiroko Matsuda, Toshiaki Inomata, Takako Yamamura, Ryô Iwase, Faisal Anwar, Kamal Zharif, Massimo Biondi, Shôichirô Tanigawa, Keiko Nishi, Saki Suzuki, Kirika von Schwarsz Kaiser, Soo-Young Park, Daihachi Yoshida, Yoshinori Miyata, Takao Kin, Satoshi Taigi, Tetsuya Fukami, Hiro Ueno, Tami Maeda, Lee Geongem, Hiroshi Sumida, Ai Tomonaga, Tama Rindo, Kôtarô Wada, Kensuke Kusano, Masaki Okada.

Ano: 2021

Sinopse: Dois anos após a morte de sua esposa, Yusuke recebe uma oferta para dirigir uma produção do Tio Vanya em um festival de teatro. À medida que brotam tensões entre o elenco e a equipe, Yusuke é forçado a enfrentar verdades de seu passado com a ajuda de Misaki, uma jovem escolhida para ser sua motorista. Baseado no conto de Haruki Murakami.

Nota do CINEVITOR:

Comentários